PREDA.info

Sąd Rejonowy w Głogowie : I C 1373/23

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

Wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Głogowie po nieco ponad 2 miesiącach od wniesieniu pozwu! Po raz kolejny wygrywamy z Bankiem BPH!

Wyrokiem zaocznym z 20 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy w Głogowie:

  1. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwotę 47.386,19 złotych (czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 15.08.2023 r. do dnia zapłaty, 
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 47.386,19 złotych (czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 15.08.2023r do dnia zapłaty, 
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwoty po 4.162,00 złotych  tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku zaocznego do dnia zapłaty,
  4. nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.


Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1373/23
Sędzia
Sylwia Szyszka
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
15 września, 2023
Data wyroku
20 listopada, 2023
Liczba rozpraw
0
Wartość przedmiotu sporu
94.773 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 1373/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.