PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 691/22

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - zasądzone ponad 183.400 zł oraz ponad 100.000 CHF + odsetki na rzecz kredytobiorców!

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Sąd ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem jest nieważna i zasądza wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Wyrokiem z 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwoty: 91.700,83 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 83/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31.08.2021 r. do dnia zapłaty oraz 50.159,84 CHF (pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich 84/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31.08.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powoda kwoty: 91.700,83 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 83/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31.08.2021 r. do dnia zapłaty oraz 50.159,84 CHF (pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich 84/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31.08.2021 r. do dnia zapłaty;
  4. obowiązek zapłaty przez stronę pozwaną na rzecz powodów kwot zasądzonych w pkt 2 i 3 wyroku wstrzymał, do chwili zaoferowania przez powodów zwrotu stronie pozwanej albo do chwili zabezpieczenia zwrotu stronie pozwanej kwoty 387.999,99 złotych;
  5. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd podzielił przedstawioną przez kancelarię argumentację, przemawiającą za nieważnością całej umowy kredytowej. 

W sprawie bank złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania, które zostało przez sąd uwzględnione, jednakże nie miało to wpływu na rozstrzygnięcie w zakresie odsetek, które zostały zasądzone w pełnej wysokości za okres od wezwania do zapłaty do dnia zapłaty.

Jeszcze przed pierwszą rozprawą sąd udzielił powodom zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek spłaty rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to ponad 526.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 388.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 691/22
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
11 października, 2022
Data wyroku
18 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
1.119.060 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 691/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 691/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.