PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 581/21

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy GE Money Banku i zasądza na rzecz klientów naszej kancelarii całą dochodzoną pozwem kwotę (ponad 102.000 zł) wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z 30.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta w dniu 15 listopada 2007 r. pomiędzy powodami a GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 102.560,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26.06.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  4. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 


Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane motywy rozstrzygnięcia.

Powództwo zostało oddalone w zakresie, w jakim powodowie żądali ustalenia, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (prawdopodobnie z uwagi na brak interesu prawnego).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 581/21
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
10 lipca, 2023
Data wyroku
30 czerwca, 2023
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
205.924 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 581/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.