PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 421/21

Umowa GE Money Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustala przesłankowo nieważność umowy kredytowej GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców ponad 391.000 zł.

W sprawie prowadzonej przez kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 1 kwietnia 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz powodów kwotę 391.878,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi:
  2. od kwoty 391.350,33 zł od dnia 18 maja 2021 r. do dnia zapłaty,
  3. od kwoty 528,49 zł od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 11 czerwca 2021 r. Odbyła się 1 rozprawa. Sąd z urzędu dopuścił dowód z opinii biegłego (w celu ustalenia sumy rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych przez powodów przy założeniu, że w § 17 umowy należy pominąć marżę banku i pozostawić średni kurs NBP). Ostatecznie opinia nie stała się podstawą rozstrzygnięcia.

Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego już przez kredytobiorców – sformułowane zostało wyłącznie roszczenie o zapłatę.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 421/21
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
11 czerwca, 2021
Data wyroku
1 kwietnia, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
391.879 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 1247/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 421/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.