PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 690/22

Wygrywamy z Bankiem BPH w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa GE Money Banku!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej dawnego GE Money Banku i zasadził na rzecz kredytobiorczyni wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 3 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie pomiędzy powódką a GE Money Bank Spółka Akcyjna w Gdańsku, którego następcą prawnym jest strona pozwana Bank BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku, stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z dnia 5 października 2007 roku;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 258.927,36 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 36/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 13 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych rat przyszłych kredytu CHF, to ponad 367.000 zł (przy kwocie kredytu nieco ponad 245.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 690/22
Sędzia
Medard Rataj
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
11 października, 2022
Data wyroku
3 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
504.036 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorczyni
Wyrok w sprawie I C 690/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.