PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 663/21

Umowa GE Money Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Umowa kredytu frankowego zawarta z GE Money Bankiem jest nieważna. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 26.10.2023 r.:

  1. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz pierwszego z powodów kwotę 99.274,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 26 sierpnia 2021r. do dnia zapłaty;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. w Gdańsku na rzecz drugiego z powodów  kwotę 33.091,36 zł (słownie trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 26 sierpnia 2021r. do dnia zapłaty;
  3. w pozostałym zakresie oddalił powództwo główne;
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Sąd Okręgowy w Legnicy podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię i uznał, że zakwestionowane przez kredytobiorców postanowienia umowy są niedozwolone, a po ich wyeliminowaniu z umowy nie da się tej umowy wykonać. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że umowa jest nieważna, a świadczenia spełnione przez kredytobiorców w wykonaniu tej umowy są świadczeniami nienależnymi, które podlegają zwrotowi.

W rezultacie Sąd Okręgowy zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami liczonymi od wezwania do zapłaty.

Sprawa dotyczyła kredytu, który został już w całości spłacony.

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania ustalenia, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Żądanie to sąd uznał za zbyt ogólne, wskazując jednocześnie na brak interesu prawnego w zakresie tego żądania. Mimo oddalenia powództwa w zakresie omawianego żądania sąd kosztami postępowania w całości obciążył bank.

Wyrok nie jest prawomocny.


Metryka wyroku

Sygnatura
I C 663/21
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
1 października, 2021
Data wyroku
26 października, 2023
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
208.823 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 663/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 663/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.