PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 684/22

Umowa GE Banku Mieszkaniowego nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Wyrokiem z 14.12.2022 r. Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej GE Banku Mieszkaniowego i zasądził na rzecz klientki kancelarii wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami. 

Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku wydanym w sprawie I C 684/22:

1. ustalił, że umowa kredytu zawarta 16 listopada 2004 roku pomiędzy powódką a GE Bankiem Mieszkaniowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 256.352,34 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 34/100), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;

3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.817 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok zapadł na drugiej rozprawie, nieco ponad 2 miesiące po wniesieniu pozwu.

Sprawa dotyczyła umowy zawartej w 2004 r. Sąd przesłuchał zawnioskowanego przez bank świadka. -pośrednika kredytowego udzielającego kredytu. Świadek banku potwierdził, że w 2004 r. nie obowiązywały jakiekolwiek procedury informowania o ryzyku kursowym. Ponadto świadek zeznał, że uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez bank, podczas których wskazywano, by przy przedstawianiu oferty przekazywać klientom informację, że frank szwajcarski to stabilna waluta.

Ciekawym aspektem sprawy jest to, że w umowa nie pozostawiała bankowi całkowitej swobody w ustalaniu marży kursowej (a w konsekwencji kursów stosowanych do przeliczeń), lecz odwoływała się do średniej arytmetycznej kursów kupna/sprzedaży stosowanych przez pięć innych banków, tj.: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.

Odsetki zasądzone zostały od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 684/22
Bank
Bank BPH S.A. (GE Bank Mieszkaniowy S.A.)
Data wniesienia pozwu
7 października, 2022
Data wyroku
14 grudnia, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
408.153 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 574/23 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 684/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.