PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 850/21

Wygrywamy z Bankiem BPH S.A. - umowa kredytu denominowanego nieważna

Po przeprowadzeniu jednej rozprawy Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH S.A. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty. 

W kolejnej sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, po przeprowadzeniu jednej rozprawy wydał korzystny dla kredytobiorcy wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bankiem BPH w kwietniu 2005 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 87.114,19 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30.10.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego - z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 850/21
Data wniesienia pozwu
2 grudnia, 2021
Data wyroku
12 lipca, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
212.636 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 2030/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 850/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 850/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.