PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 482/23

Nieważna umowa GE Money Banku z 2007 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy dawnego GE Money Banku i zasądza na rzecz kredytobiorczyni ponad 190.000 zł + odsetki!

Wyrokiem z dnia 20 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku - poprzednikiem prawnym strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powódki kwotę 193.164,40 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. oddala dalej idące żądanie główne w zakresie odsetek;
  4. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Postępowanie dowodowe ograniczyły się do przeprowadzenia dowodów z dokumentów oraz przesłuchania powodów. W toku postępowania bank cofnął wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka pośrednika kredytowego.

Sąd podzielił argumenty przedstawione przez kancelarię przemawiające za nieważnością umowy. Za niedozwolone postanowienia umowne sąd uznał postanowienia dotyczące ustalania kursów przez bank oraz postanowienia wprowadzające do umowy nieograniczone ryzyko kursowe, które w całości zostało przerzucone na kredytobiorców.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 482/23
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
5 maja, 2023
Data wyroku
20 marca, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
193.165 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 482/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.