PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 480/22

Umowa GE Money Banku z 2007 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że umowa „kredytu frankowego” zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 14 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z grudnia 2007 roku zawarta z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku łącznie na rzecz powodów kwotę 368.480,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25.05.2022 r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której sąd przesłuchał zawnioskowanego przez bank świadka oraz kredytobiorców.

Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł po 11 miesiącach od wniesienia pozwu.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 480/22
Bank
Bank BPH S.A. (GE Money Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
13 lipca, 2022
Data wyroku
14 czerwca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
747.858 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 480/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.