PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 648/21

Nieważna umowa kredytu denominowanego Banku BPH z 2005 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 12.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, po przeprowadzeniu dwóch rozprawy, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12.07.2022 r. wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta przez z Bankiem BPH S.A. w styczniu 2005r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 139.103,27 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  3. od kwoty 129.266,27 zł od dnia 24.08.2021 r. do dnia zapłaty,
  4. od kwoty 9.837 zł od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  5. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 1.557,76 CHF;
  6. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie;
  7. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11 864 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego oraz kwotę 76,00 CHF - z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 648/21
Data wniesienia pozwu
20 września, 2021
Data wyroku
12 lipca, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
335.167 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 2131/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 648/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 648/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.