PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 411/23

Po raz kolejny wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r. zawarta przez Kredytobiorców z PKO BP jest nieważna!

Wyrokiem z 23 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem zawarta w dniu 26 listopada 2008 r. pomiędzy powodami a stroną pozwaną Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 422.544,68 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy) oraz 2.633,37 CHF (dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy franków szwajcarskich trzydzieści siedem centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 kwietnia 2023r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.868 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 411/23
Data wniesienia pozwu
25 kwietnia, 2023
Data wyroku
23 listopada, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
1.383.993 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 411/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 411/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.