Sąd Okręgowy w Legnicy - wyrok w sprawie I C 702/21

Umowa PKO BP z 2005 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Wyrokiem z 15.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP z 2005 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku z 15.11.2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny (spłacanego w ratach malejących, udzielonego w walucie wymienialnej) zawarta w dniu 22 kwietnia 2005 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz każdego z powodów kwoty po 61.389,23 zł oraz 18.366,08 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 22 września 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. w pozostałym zakresie oddalił roszczenie główne;
  4. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów w częściach równych kwotę 12.376 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 702/21
Data wniesienia pozwu
18 października, 2021
Data wyroku
15 listopada, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
607.288 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 702/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 702/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy.