PREDA.info

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze : I C 717/23

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala nieważność umowy i zasądza na rzecz kredytobiorcy całą dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z 30 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

  1. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, zawartej w dniu 2 lipca 2008r pomiędzy powodem a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzednikiem prawnym pozwanej mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie istnieje;
  2. zasądził od pozwanej mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 15.318,83 CHF (piętnaście tysięcy trzysta osiemnaście franków szwajcarskich osiemdziesiąt trzy centymy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty; 
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 717/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
20 lipca, 2023
Data wyroku
30 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
148.699 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 717/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 717/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.