PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1823/22

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Sądu Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z 28.06.2023 r. potwierdza, że umowa BRE Banku (obecnie mBank) jest nieważna. Wyrok zasądzający na rzecz klientki naszej kancelarii ponad 412.000 zł jest prawomocny!

Wyrokiem z 28.06.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 13 lipca 2022 r. (I C 758/21):

  • w punkcie I - o tyle, że zastrzegł stronie pozwanej mBank S.A. w Warszawie prawo zatrzymania zasądzonej na rzecz powódki w tym punkcie kwoty do czasu zaofiarowania przez powódkę zwrotu na rzecz pozwanego otrzymanego na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego świadczenia lub zabezpieczenia roszczenia o jego zwrot oraz oddalił powództwo o odsetki zasądzone tym punktem;
  • w punkcie III - w ten sposób, że zniósł wzajemnie koszty procesu.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki koszty postępowania apelacyjnego.

Prawomocny wyrok stwierdzający (przesłankowo) nieważność umowy oznacza korzyść kredytobiorcy rzędu ok. 170.000 zł.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego w całości ponad 5 lat temu (w kwietniu 2018 r.).

Postępowanie od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku trwało 2 lata i 6 dni.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1823/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
12 września, 2022
Data wyroku
28 czerwca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
412.178 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorczyni
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 758/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1823/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 1823/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.