PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 642/23

Prawomocna nieważność umowy Dominet Banku! Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa pożyczki hipotecznej zawarta z Dominet Bankiem jest nieważna!

Wyrokiem z 12 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy o tyle, że uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i oddalił powództwo w zakresie odsetek za opóźnienie;
  2. w pozostałym zakresie oddalił apelację banku;
  3. obciążył kosztami postępowania apelacyjnego bank.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank na etapie postępowania apelacyjnego, co skutkowało oddaleniem powództwa w zakresie odsetek.

W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że umowa pożyczki hipotecznej zawarta z Dominet Bankiem jest nieważna, zwracając uwagę na fakt, że ryzykiem kursowym w całości zostali obciążenie pożyczkobiorcy. Dodatkowo bank mógł jednostronnie decydować o wysokości kursów, a w konsekwencji – o wysokości świadczeń pożyczkobiorców.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść pożyczkobiorców wynikająca z nieważności umowy to ok. 115.000 zł (przy pożyczce opiewającej na kwotę ok. 65.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 642/23
Bank
BNP Paribas Bank Polska S.A. (Dominet Bank)
Data wniesienia apelacji
6 lutego, 2023
Data wyroku
12 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
265.135 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana pożyczkobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 345/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 642/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.