PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 494/22

Nieważna umowa Raiffeisen Banku z 2007 r. - ponad 364.000 zł + odsetki zasądzone na rzecz kredytobiorcy!

Wygrana w Sądzie Okręgowym w Legnicy z Raiffeisen Bankiem! Sąd przesłankowo stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego Raiffeisen Banku z 2007 r. i zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty (ponad 364.000 zł) wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG z/s w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powoda kwotę 364.392,17 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 17/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty,
  2. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego całkowicie w 2022 r.

Sąd Okręgowy w całej rozciągłości podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię, uznając umowę za nieważną.

Konsekwencją nieważności umowy kredytowej jest obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy, co uzasadniało zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich dochodzonych pozwem kwot wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy to ok. 240.000 zł (przy uwzględnieniu przyszłych rozliczeń z bankiem). Kwota kredytu opiewała na kwotę nieco ponad 125.000 zł.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 494/22
Sędzia
Medard Rataj
Data wniesienia pozwu
15 lipca, 2022
Data wyroku
18 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
364.393 zł
Żądanie
zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 494/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.