PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1602/21

Prawomocna wygrana – umowa Polbanku nieważna

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w zasadniczej części oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 9 czerwca 2021 r., przesądzając, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości co do tego, że umowa kredytowa zawarta przez klientów kancelarii z dawnym Polbankiem jest nieważna w całości. Sąd II instancji podzielił zarówno ustalenia faktyczne, jak i argumentację Sądu Okręgowego w Legnicy przedstawioną w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie I C 8/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że po wyeliminowaniu z umowy klauzul niedozwolonych, wykonywanie umowy nie jest możliwe, co skutkuje jej nieważnością.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił jedynie podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, co w konsekwencji skutkowało oddaleniem powództwa w zakresie odsetek.

Wyrok jest prawomocny.

Korzyść kredytobiorców ze stwierdzenia nieważności umowy to ponad 230.000 zł.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1602/21
Sędzia
Jolanta Solarz
Data wniesienia apelacji
9 sierpnia, 2021
Data wyroku
13 kwietnia, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
313.812 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 8/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1602/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.