PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 8/21

Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna

Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 16 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.434 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
  4. nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 6.690 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 8/21
Data wniesienia pozwu
4 lutego, 2021
Data wyroku
9 czerwca, 2021
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
313.812 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcow
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 1602/21 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 8/21 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.