PREDA.info

Sąd Okręgowy w Kaliszu : I C 1982/22

Wygrywamy z Santander Bankiem Polska w Sądzie Okręgowym w Kaliszu!

Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami - łącznie ponad 255.000 zł.

Wyrokiem z dnia 24.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu:

  1. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 21 marca 2008 roku między powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 185.547,77 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 77/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;
  3. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 29 października 2008 roku między powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna; 
  4. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 70.161,66 zł (siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 66/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;
  5. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.934 zł ( jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), tytułem zwrotu kosztów procesu. 

W pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu powodowie domagali się ustalenia nieważności dwóch umów kredytowych EKSTRALOKUM zawartych z Kredyt Bankiem w odstępie kilku miesięcy, a także zasądzenia zwrotu świadczenia nienależnego.

Po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchani zostali kredytobiorcy i świadek zawnioskowany przez bank, Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał wyrok, w którym w całości uwzględnił żądanie główne zgłoszone w pozwie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w całości podziela argumentację przedstawioną w pozwie.

Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów: potrącenia i zatrzymania.

Odsetki od dochodzonych przez powodów kwot zostały zasądzone od dnia wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zasądzenie odsetek od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty było możliwe ze względu na bardzo dobre przygotowanie sprawy, w tym dołączenie do wezwanie do zapłaty stosownych oświadczeń kredytobiorców.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1982/22
Sędzia
Anna Nowaczyk
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
27 grudnia, 2022
Data wyroku
24 maja, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
530.710 zł
Żądanie
ustalenia i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 1982/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 1982/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.