PREDA.info

Wyroki w sprawach frankowych - Santander Bank Polska

Wyroki w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko bankowi: Santander Bank Polska

Nieważna umowa kredytu indeksowanego kursem euro z 2012 r.!

26 marca, 2024

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Umowa dawnego Kredyt Banku z 2012 r. powiązana z kursem euro jest nieważna!

Sygnatura
I C 992/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze - nieważna umowa Kredyt Banku z 2008 r.!

21 lutego, 2024

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala, że umowa kredytowa Ekstralokum zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Sygnatura
I C 361/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa Banku Zachodniego WBK („umowa o kredyt dewizowy mieszkaniowy / inwestorski") z 2008 r. nieważna!

19 grudnia, 2023

Wygrywamy z Santander Bankiem Polska w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Sąd ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy „kredytu frankowego” zawartej w 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK (umowa jest nieważna w całości).

Sygnatura
I C 398/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Bank Zachodni WBK S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważna umowa kredytu frankowego Banku Zachodniego WBK! Wygrywamy w Sądzie Rejonowym w Głogowie!

13 grudnia, 2023

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy / inwestorski dawnego Banku Zachodniego WBK jest nieważna. Sąd Rejonowy w Głogowie zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty!

Sygnatura
I C 1372/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Bank Zachodni WBK S.A.)
zobacz szczegóły

Nieważność 2 umów Kredyt Banku w jednym wyroku!

17 listopada, 2023

Wyrokiem z 17 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieistnienie stosunków prawnych wynikających z dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. i w 2010 r. z Kredyt Bankiem S.A.!

Sygnatura
I C 149/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Umowa Kredyt Banku nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

5 lipca, 2023

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, uznając umowę kredytową za nieważną, zasądził na rzecz klienta naszej kancelarii ponad 247.800 zł wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty. Kosztami postępowania w całości został obciążony bank.

Sygnatura
I C 748/22
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z Santander Bankiem Polska w Sądzie Okręgowym w Kaliszu!

24 maja, 2023

Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z Kredyt Bankiem S.A., którego następcą prawnym jest Santander Bank Polska i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami - łącznie ponad 255.000 zł.

Sygnatura
I C 1982/22
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Dwie umowy Kredyt Banku nieważne - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy

27 lutego, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że nieważne są dwie umowy kredytowe zawarte przez klienta naszej kancelarii z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd Okręgowy zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami.

Sygnatura
I C 717/22
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.