PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 398/23

Umowa Banku Zachodniego WBK („umowa o kredyt dewizowy mieszkaniowy / inwestorski") z 2008 r. nieważna!

Wygrywamy z Santander Bankiem Polska w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Sąd ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy „kredytu frankowego” zawartej w 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK (umowa jest nieważna w całości).

Wyrokiem z 19 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z dnia września 2008 r. zawartej przez powoda z poprzednikiem prawnym strony pozwanej Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu;
  2. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię, iż „umowa o kredyt dewizowy mieszkaniowy / inwestorski" zawarta z Bankiem Zachodnim WBK jest nieważna w całości. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że zarówno postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne decydowanie o wysokości kursów, jak i postanowienia obarczające kredytobiorcę nieograniczonym ryzykiem kursowym, są postanowieniami niedozwolonymi, a ich wyeliminowanie skutkuje nieważnością umowy.

Wyrok zapadł po 8 miesiącach od wniesienia pozwu. 

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorcy wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to ponad 147.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 169.000 zł).


Metryka wyroku

Sygnatura
I C 398/23
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.)
Data wniesienia pozwu
17 kwietnia, 2023
Data wyroku
19 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
309.890 zł
Żądanie
ustalenie
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 398/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.