PREDA.info

Sędzia: Agnieszka Jakubiszyn-Turkiewicz

Wyroki sędziego w sprawach kredytów frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię

Nieważna umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

29 grudnia, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytowej „Własny Kąt Hipoteczny” zawartej przez kredytobiorców z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Sygnatura
I C 773/23
zobacz szczegóły

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - wyrok po niespełna 6 miesiącach!

20 grudnia, 2023

Umowa kredytu denominowanego „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 r. zawarta z bankiem PKO BP jest nieważna! Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieistnienie stosunku prawnego po przeprowadzeniu jednej rozprawy!

Sygnatura
I C 752/23
zobacz szczegóły

Nieważność 2 umów Kredyt Banku w jednym wyroku!

17 listopada, 2023

Wyrokiem z 17 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieistnienie stosunków prawnych wynikających z dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. i w 2010 r. z Kredyt Bankiem S.A.!

Sygnatura
I C 149/23
Bank
Santander Bank Polska S.A.
(Kredyt Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Wygrywamy z mBankiem w sprawie kredytu spłaconego całkowicie w 2019 roku

6 października, 2023

Sąd Okręgowy w Legnicy, ustalając przesłankowo za nieważną umowę kredytu indeksowanego z 2008 r., zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 330.000 zł.

Sygnatura
I C 901/22
Bank
mBank S.A.
(BRE Bank S.A.)
zobacz szczegóły

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.