PREDA.info

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze : I C 361/23

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze - nieważna umowa Kredyt Banku z 2008 r.!

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala, że umowa kredytowa Ekstralokum zawarta w 2008 r. z Kredyt Bankiem jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

  1. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z 2008r. zawarta przez powodów z pozwanym Santander Bank Polska S.A. w Warszawie (poprzednio Kredyt Bank S.A. w Warszawie) jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. w Warszawie łącznie na rzecz powodów  kwotę 110.333,98 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 98/100) i 12.479,38 CHF (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich 38/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17.03.2023r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W sprawie została przeprowadzona jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał kredytobiorców. Sąd pominął dowód z przesłuchania świadków zawnioskowanych przez bank oraz dowód z opinii biegłego.

Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, wskazując, iż nie wypełniły się przesłanki materialoprawne (zarzut zatrzymania został zgłoszony w piśmie procesowym). Dodatkowo Sąd wskazał, że podziela stanowisko przedstawione przez kancelarię w replice na odpowiedź na pozew, że zarzut zatrzymania w tego typu sprawach jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.

Sąd nie uwzględnił również podniesionego przez bank zarzutu potrącenia, wskazując, iż wierzytelność banku nie jest wymagalna, skoro bank cały czas stoi na stanowisku, że umowa jest ważna.

Wyrok zapadł po niespełna 10 miesiącach od wniesienia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 361/23
Bank
Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
24 kwietnia, 2023
Data wyroku
21 lutego, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
309.026 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 361/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 361/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.