PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 1013/23

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2008 r.!

Wyrok na pierwszej rozprawie nieco ponad 6 miesięcy od wniesienia pozwu - sąd w całości uwzględnia powództwo!

Wyrokiem z 19 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z listopada 2008 r. zawartej przez powodów z BRE Bankiem S.A. w Warszawie w związku z nieważnością powyższej umowy w całości,
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie do ich majątku wspólnego małżeńskiego kwotę 25.440,68 zł (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia zapłaty,
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie, nieco ponad 6 miesięcy od wniesienia pozwu.

Wcześniej w tej sprawie sąd udzielił zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek spłaty rat na czas trwania procesu.

Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania kredytobiorców i przeprowadzenia dowodów z dokumentów.

Sąd podzielił argumenty przedstawione przez kancelarię, iż postanowienia umowy kredytowej są abuzywne. Za niedozwolone uznał sąd przede wszystkim postanowienia kształtujące mechanizm indeksacji, z którym nierozerwalnie wiąże się ryzyko kursowe. Ryzyko to, w ocenie sądu, w całości zostało przerzucone na kredytobiorców. Za niedozwolone uznał sąd również postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne decydowanie o wysokości kursów stosowanych do przeliczeń. Zdaniem sądu wyeliminowanie z umowy zakwestionowanych postanowień powoduje, że umowy nie da się wykonywać, co jest równoznaczne z tym, że jest ona nieważna.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1013/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
14 września, 2023
Data wyroku
19 marca, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
183.875 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 1013/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.