PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 1253/23

Nieważna umowa PTF Banku z 2005 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala nieważność umowy kredytowej dawnego PTF Banku i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa Kredytu Hipotecznego Nominowanego do CHF Promocyjne Oprocentowanie 13 kwietnia 2005 roku pomiędzy powodami a PTF Bank SA z siedzibą we Wrocławiu - jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powodów kwotę 38 656,67 złotych (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 67/100) z ustawowymi odsetkami od 6 września 2023 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd podzielił argumenty zaprezentowane przez kancelarię, przemawiające za nieważnością umowy.

Wyrok zapadł na drugiej rozprawie, 5 miesięcy po wniesieniu pozwu. Wcześniej Sąd udzielił powodom zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek spłaty rat.

Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania kredytobiorców oraz dowodu z dokumentów. Sąd ostatecznie pominął dowód z zeznań świadka zawnioskowanego przez bank.

Korzyść z wygrania sprawy

Całkowita korzyść kredytobiorców wynikająca z ustalenia nieważności umowy, z uwzględnieniem anulowanych rat przyszłych kredytu CHF, to ok. 87.000 zł (przy kwocie kredytu niespełna 69.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 1253/23
Bank
Santander Consumer Bank S.A. (PTF Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
8 listopada, 2023
Data wyroku
10 kwietnia, 2024
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
107.613,42 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 1253/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.