PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 308/23

Dwie nieważne umowy PKO BP w jednym wyroku - kolejna wygrana w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Sąd Okręgowy w Legnicy uznaje za nieważne 2 umowy kredytowe „Własny Kąt Hipoteczny", denominowane w CHF, zawarte z PKO BP w 2004 i 2005 r. - zasądzając jednocześnie na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności.

Wyrokiem z 17 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powoda kwotę 4.489,67 zł oraz kwotę 48.395,52 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25.07.2023 r. do dnia zapłaty;
  2. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z lipca 2005 r. zawarta pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna;
  3. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie:
  4. na rzecz powoda kwotę 111.465,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 88.555,50 zł od dnia 29.09.2020 r. do dnia zapłat oraz od kwoty 22.909,87 zł od dnia 25.07.2023 r. do dnia zapłaty,
  5. na rzecz powódki kwotę 111.465,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 88.555,50 zł od dnia 29.09.2020 r. do dnia zapłat oraz od kwoty 22.909,87 zł od dnia 25.07.2023 r. do dnia zapłaty;
  6. obowiązek zapłaty przez stronę pozwaną na rzecz powodów kwot zasądzonych w wyroku wstrzymał, do chwili zaoferowania przez powodów zwrotu stronie pozwanej albo do chwili zabezpieczenia zwrotu stronie pozwanej: kwoty 48.395,52 CHF oraz kwoty 185.778,64 złotych;
  7. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania kredytobiorców oraz przeprowadzenia dowodu z dokumentów.

Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, jednakże nie miało to wpływu na rozstrzygnięcie o odsetkach, które zostały zasądzone na rzecz kredytobiorców zgodnie z żądaniem pozwu (od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 308/23
Data wniesienia pozwu
24 marca, 2023
Data wyroku
17 stycznia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
790.590 zł
Żądanie
zapłata oraz ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 308/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 308/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.