PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 340/23

Umowa kredytu frankowego „Multiplan” z 2008 r. nieważna - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!  

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” zawartej w 2008 r. z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 17 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF zawarta w czerwcu 2008 r. pomiędzy powodami a BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna oraz że nie istnienie stosunek prawny wynikający z tej umowy;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 75.906,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 04.03.2023 r. do dnia zapłaty,
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania kredytobiorców oraz przeprowadzenia dowodu z dokumentów.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 340/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
30 marca, 2023
Data wyroku
17 stycznia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
146.887 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 340/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.