PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 479/22

Nieważna umowa Polbanku z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Po nieco ponad miesiąc od złożenia pozwu Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu frankowego zawarta z Polbankiem w 2008 r. r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami (ponad 84.000 PLN oraz ponad 25.000 CHF)!

Wyrokiem z 24.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa o Kredyt Hipoteczny zawarta 15 lipca 2008 roku pomiędzy powodem a EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwoty: 84.165,56 złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 56/100) oraz 25.903,38 CHF (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzy franki szwajcarskie 38/100), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 9 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył pozwany bank. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 479/22
Data wniesienia pozwu
13 lipca, 2022
Data wyroku
24 sierpnia, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
398.246 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 2025/22 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 479/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.