PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 557/21

Umowa Getin Banku nieważna + ponad 240.000 zł na rzecz kredytobiorców

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8.07.2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa zawarta z Getin Bankiem S.A. z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

W prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8 lipca 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 r. zawarta z Getin Bank S.A. w Katowicach, poprzednikiem prawnym strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 243.657,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo o ustalenie w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 12.084 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.834 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Pozew wniesiony 10 sierpnia 2021. W sprawie odbyła się 1 rozprawa. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nie są znane motywy rozstrzygnięcia.

Odsetki zostały zasądzone od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin zapłaty w wezwaniu do zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu sąd w całości obciążył bank.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 557/21
Data wniesienia pozwu
10 sierpnia, 2021
Data wyroku
8 lipca, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
549.728 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 557/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 557/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.