PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 558/23

Nieważna umowa kredytowa „Własny Kąt Hipoteczny” - wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy na pierwszej rozprawie ustala nieważność umowy kredytowej PKO BP z 2006 r. i zasądza na rzecz kredytobiorców dochodzone w sprawie należności wraz odsetkami.

Wyrokiem z 2.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa Kredytu Mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z czerwca 2006 roku zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów kwotę 86.688, 59 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 59/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: - od kwoty 261.850,17 zł za okres od 26 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku;  - od kwoty 86.688,59 zł za okres od 13 lipca 2023 roku do dnia zapłaty;
  3. umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 175 161,58 zł;
  4. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której sąd przesłuchał zawnioskowanych przez bank świadków (pracowników banku) oraz kredytobiorców - powodów.

Sąd podzielił argumenty przedstawione przez naszą kancelarię co do nieważności umowy.

Kredytobiorcy pierwotnie dochodzili zapłaty kwoty 261.850,17 zł, stanowiącej sumę wszystkich płatności, których dokonali na rzecz banku w wykonaniu umowy kredytowej (zgodnie z zasadą dwóch kondykcji). W związku ze złożeniem przez bank oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania, powodowie złożyli oświadczenie o potrąceniu i częściowo cofnęli pozew w zakresie żądania zapłaty.

Sąd uznał cofnięcie pozwu za skuteczne i w zakresie, w jakim pozew został cofnięty - postępowanie umorzył. Oczywiście, wobec umorzenia wierzytelności banku o zwrot kapitału, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony. Ponadto, mimo częściowego cofnięcia powództwa, kosztami postępowania w całości został obciążony bank.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 558/23
Data wniesienia pozwu
25 maja, 2023
Data wyroku
2 sierpnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
332.378 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 558/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.