PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 639/23

Nieważna umowa BRE Banku z 2008 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy!

Po nieco ponad 2 miesiącach od złożenia pozwu Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu frankowego „Multiplan” zawarta z BRE Bankiem w 2008 r. r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami (ponad 210.000 zł)!

Wyrokiem z 23.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa Kredytu Hipotecznego dla Osób Fizycznych ,,MultiPlan” z 2008 waloryzowanego kursem CHF zawarta powodem a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Odział Bankowości Detalicznej w Łodzi jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 210.558,11 złotych (słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 11/100) z ustawowymi odsetkami od 13 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 639/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
15 czerwca, 2023
Data wyroku
23 sierpnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
442.957 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 639/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.