PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 640/23

Umowa BRE Banku z 2008 r. nieważna - ponad 202.000 zł + odsetki zasądzone na rzecz kredytobiorców!

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu frankowego zawarta z BRE Bankiem w 2008 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z 19 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta listopadzie 2008 r. pomiędzy powodami a BRE Bank S.A. w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana mBank S.A. w Warszawie, jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 202.546,15 zł (dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych piętnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Sąd podzielił argumentację zaprezentowaną przez naszą kancelarię i ustalił, że umowa „kredytu frankowego” jest nieważna. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy zwrócił uwagę m.in. na kwestię ryzyka kursowego, którym w całości zostali obciążeni kredytobiorcy.

Wyeliminowanie z umowy postanowień abuzywnych skutkuje tym, że umowy nie można wykonać, a to z kolei powoduje, że umowę trzeba uznać za nieważną. Konsekwencją nieważności umowy jest obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie tej umowy.

Wyrok zapadł po nieco ponad 6 miesiącach od wniesienia pozwu. 

Jeszcze przed pierwszą rozprawą sąd udzielił zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek spłaty rat na czas trwania postępowania.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z nieważności umowy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat) to ponad 310.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę 164.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 640/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
20 czerwca, 2012
Data wyroku
19 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
397.644 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 640/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.