PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 643/21

Po raz kolejny wygrywamy z PKO BP - nieważna umowa z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 16.11.2022 r. ustalił, że umowa kredytowa Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. zawarta przez kredytobiorców z PKO BP, spłacana od samego początku w CHF, jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

Wyrokiem z 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 6 czerwca 2007 r. zawarta z Powszechną KasąOszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 117.822,65 CHF oraz kwotę 8.812,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 marca 2021 roku do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące powództwo o ustalenie;
  4. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 22.684 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła kredytu, który od samego początku był spłacany we frankach szwajcarskich (CHF).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 643/21
Data wniesienia pozwu
17 września, 2021
Data wyroku
16 listopada, 2022
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
501.100 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 643/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 643/21 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.