PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 653/23

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytowa z 2011 r.!

Sąd Okręgowy w Legnicy ustala, że nieważna jest umowa „kredytu frankowego” z 2011 r. zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty.

Wyrokiem z 30 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że między powodami a stroną pozwaną mBank S.A. w Warszawie nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” z dnia 20 lipca 2011 r.;
  2. zasądził od strony pozwanej mBank S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 57.487,74 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz 16.315,01 CHF (szesnaście tysięcy trzysta piętnaście franków szwajcarskich jeden centym) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 maja 2023 r. do dnia zapłaty; 
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy, na której przesłuchani zostali kredytobiorcy.

Od złożenia pozwu do wydania wyroku upłynęło 7 i pół miesiąca.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z wygrania sprawy (uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat oraz zasądzone odsetki) to ponad 210.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 154.700 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 653/23
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
15 czerwca, 2023
Data wyroku
30 stycznia, 2024
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
282.894 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 653/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.