PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 755/22

Nieważna umowa PKO BP z 2007 r. - ponad 264.000 zł oraz 17.000 CHF zasądzone na rzecz kredytobiorców!

Kolejna wygrana w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu frankowego zawarta z PKO BP w 2007 r. jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego z lipca 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie łącznie na rzecz kredytobiorców kwotę 164.087,06 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 06/100) oraz kwotę 17.107,91 CHF (siedemnaście tysięcy sto siedem franków szwajcarskich 91/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.09.2022 r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami procesu w całości obciążył bank.


Także w tej sprawie Sąd w całości podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię, uznająd umowę za nieważną.

Umowa kredytowa zawierała postanowienia niedozwolone (abuzywne), a po ich usunięciu - umowy nie da się wykonać, co skutkuje koniecznością stwierdzenia, że umowa jest nieważna. Konsekwencją nieważności jest obowiązek zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy, co uzasadniało zasądzenie na rzecz kredytobiorców wszystkich dochodzonych pozwem kwot wraz z odsetkami.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z nieważności umowy to ponad 232.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 190.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 755/22
Data wniesienia pozwu
2 listopada, 2022
Data wyroku
18 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
633.224 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 755/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.