PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 779/22

Nieważna umowa PKO BP z 2008 r. - ponad 230.000 zł zasądzone na rzecz kredytobiorców!

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy! Na pierwszej rozprawie sąd ustala, że umowa kredytu denominowanego zawarta z PKO BP jest nieważna i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 18 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego z lipca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz każdego z kredytobiorców po 116.164,07 złotych (łącznie: 232.328,14 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 114.466,74 złotych od dnia 16.09.2022 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.697,33 złotych od dnia 15.12.2022r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami procesu w całości obciążył bank.


Sąd w całości podzielił argumentację przedstawioną przez kancelarię, przemawiającą za nieważnością umowy kredytowej.

Wyeliminowanie z umowy postanowień niedozwolonych powoduje, że umowy nie da się wykonać, co z kolei skutkuje koniecznością stwierdzenia jej nieważności i zasądzenia na rzecz kredytobiorców zwrotu świadczeń.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z nieważności umowy to ponad 230.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę niespełna 145.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 779/22
Data wniesienia pozwu
8 listopada, 2022
Data wyroku
18 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
566.391 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 779/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.