PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 813/22

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy uznaje za nieważną umowę kredytową „Multiplan” zawartą w 2008 r. z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądza na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 8.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. umorzył postępowanie w części dotyczącej pierwotnego żądania niepieniężnego;
  2. zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz jednego z powodów kwotę 399.477,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: od kwoty 266.296,82 zł od dnia 30.08.2022 r. do dnia zapłaty, od kwoty 133.181,08 zł od dnia 8.06.2023 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 4.960,78 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za okres od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Legnicy wskazał iż w pełni podziela i uznaje za własną argumentację przytoczoną w pozwie. Abuzywne są zarówno postanowienia dotyczące przeliczeń kursowych (tzw. klauzula spreadowa) jak i klauzula ryzyka kursowego.

W toku postępowania sądowego powództwo częściowo zostało cofnięte (co do żądania o ustalenie nieważności umowy) w związku z całkowitą spłatą kredytu. Z tego względu sąd częściowo umorzył postępowanie.

Dochodzone należności zostały zasądzone na rzecz jednego z 3 kredytobiorców, z uwagi na fakt, że tylko ten jeden kredytobiorca spłacał wszystkie raty kredytu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 813/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
17 listopada, 2022
Data wyroku
8 sierpnia, 2023
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
442.297 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 813/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.