PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 849/22

Wygrywamy z PKO BP w Sądzie Okręgowym w Legnicy - nieważna umowa z 2005 r.

Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Legnicy - umowa kredytu denominowanego zawarta z PKO BP w 2005 r. jest nieważna. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami!

Wyrokiem z 26.10.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy:

  1. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z 2005 zawarta w dniu 7 października 2005 r. pomiędzy powodami i a stroną pozwaną Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna; 
  2. zasądził od strony pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwoty 19.228,34 zł ( dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych trzydzieści cztery grosze) oraz 28.913,07 CHF ( dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzynaście franków szwajcarskich siedem centymów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14 października 2022 r. do dnia zapłaty; 
  3. kosztami procesu w całości obciążył bank.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w Legnicy wskazał, iż umowa kredytowa zawiera postanowienia niedozwolone. Wyeliminowanie z umowy tych postanowień powoduje, że umowy nie da się wykonać, co skutkuje koniecznością stwierdzenia jej nieważności.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami liczonymi od przedsądowego wezwania do zapłaty.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy, na których zostali przesłuchani świadkowie zawnioskowani przez bank (pracownicy banku) oraz kredytobiorcy.

Sąd pominął wnioski dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Całkowita korzyść ze stwierdzenia nieważności umowy, uwzględniająca również anulowanie przyszłych rat kredytu, to ponad 210.000 zł!

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 849/22
Data wniesienia pozwu
29 listopada, 2022
Data wyroku
26 października, 2023
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
385.891 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 849/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.