PREDA.info

Sąd Okręgowy w Poznaniu : XII C 1484/22

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Poznaniu!

Sąd Okręgowy w Poznaniu na pierwszej rozprawie ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem należności - ponad 313.000 zł.

Wyrokiem z 11 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu:

  1. ustalił, że umowa z 2008 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 313.011,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami procesu obciążył w całości bank i z tego tytułu zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 

Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie. Postępowanie dowodowe ograniczyło się do przesłuchania kredytobiorców oraz przeprowadzenia dowodów z dokumentów. Pozwany bank nie zgłosił w tym postępowaniu dowodu z zeznań świadków. Sąd pominął dowód z opinii biegłego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż podziela argumentację przytoczoną w pozwie. Abuzywne są zarówno postanowienia pozwalające bankowi na jednostronne decydowanie o kursach stosowanych do przeliczeń, jak i postanowienia wprowadzające do umowy nieograniczone ryzyko kursowe, w całości przerzucone na kredytobiorców. Postanowienia niedozwolone nie wiążą konsumentów, a bez nich umowy nie da się wykonać, co prowadzi do wniosku, że umowa jest nieważna.

Sąd zasądził odsetki od dnia następującego po dniu spełnienia świadczenia wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

Metryka wyroku

Sygnatura
XII C 1484/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
17 czerwca, 2022
Data wyroku
11 maja, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
651.012 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie XII C 1484/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.