PREDA.info

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze : I C 157/23

Kolejna wygrana z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” z 2006 r. waloryzowanego kursem CHF jest nieważna. Po raz kolejny wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Wyrokiem z 20 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dnia 21 marca 2006 roku nie istnieje z uwagi na jej nieważność,
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty: 95.163,68 ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 68/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty oraz 21.806,43 ( dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześć 43/100) franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty,
  3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił,
  4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834,00 ( jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) złotych tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty. 

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 157/23
Sędzia
Maciej Kęsy
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
1 marca, 2023
Data wyroku
20 listopada, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
336.568 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 157/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.