PREDA.info

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze : I C 877/22

Wygrywamy z mBankiem w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze!

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ustala nieważność umowy „kredytu frankowego” Multiplan, zawartej z BRE Bankiem S.A. w 2009 r. i zasądza na rzecz Klienta naszej kancelarii prawie 200.000 zł wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty!

Wyrokiem z 15 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

  1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF maja 2009 roku zawarta pomiędzy powódką a BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki  kwotę 197.409,42 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 42/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 września 2022 r.;
  3. kosztami postępowania w całości obciążył bank.


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd ograniczył się do stwierdzenia, że podziela argumentację przedstawioną przez kancelarię, co prowadzi do uznania, że umowa jest nieważna, a spełnione na jej podstawie świadczenia - jako nienależne - podlegają zwrotowi.

Korzyści wynikające ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, obejmujące zasądzone na rzecz kredytobiorcy kwoty oraz sumę anulowanych przyszłych rat kredytu, wynoszą w tej sprawie ok. 380.000 zł (przy kredycie wypłaconym w kwocie niespełna 189.000 zł).

Sprawa w I instancji trwała niespełna rok. Odbyła się jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Wyrok nie jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 877/22
Sędzia
Beata Reichert
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
2 grudnia, 2022
Data wyroku
15 listopada, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
385.608 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 877/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.