Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wyrok w sprawie I ACa 1613/22

Kolejny raz wygrywamy z PKO BP w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

Kolejna prawomocna wygrana w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i kolejny raz przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu. 

Wyrokiem z 27 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku i zasądził od banku na rzecz powódki koszty postępowania apelacyjnego.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 10 maja 2022 r. wydany w sprawie I C 274/21.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego.

Przed sądem II instancji odbyły się aż 4 rozprawy. Na pierwszej rozprawie sąd zamknął rozprawę i odroczył wydanie wyroku. Na terminie publikacji wyroku sąd otworzył zamkniętą rozprawę i dopuścił dowód z uzupełniającego przesłuchania powódki. Na trzecim terminie sąd przesłuchał uzupełniająco powódkę i ponownie zamknął rozprawę, odraczając termin publikacji wyroku i dopiero na czwartym terminie został ogłoszony wyrok.

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1613/22
Data wniesienia apelacji
9 sierpnia, 2022
Data wyroku
27 marca, 2023
Liczba rozpraw
4
Wartość przedmiotu sporu
486.116 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy.