PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 527/23

Prawomocnie wygrywamy z PKO BP! Nieważna umowa z 2005 r.

Kolejna prawomocna wygrana z PKO BP! Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa „Własny Kąt Hipoteczny” z 2005 r. jest w całości nieważna!

Wyrokiem z 5 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu:

  1. oddalił w całości apelację banku;
  2. obciążył bank w całości kosztami postępowania.


Konsekwencją oddalenia apelacji banku jest to, że uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 27 czerwca 2022 r., ustalający że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („Własny Kąt Hipoteczny”) z 2005 r. jest nieważna w całości i zasądzający od banku na rzecz jednej z powódek kwotę 92.497,87 złotych oraz 12.740 franków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1.03.2022 r. do dnia zapłaty.

Ustne motywy rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał, że zasadniczym powodem nieważności tej umowy to nie jest to, że bank mógł jednostronnie ustalać kursy czy też to, że zobowiązanie zostało wyrażone w walucie obcej. W ocenie Sądu problem tego typu umów, który uwidocznił się także w tej sprawie jest to, że obie strony umówiły się, że będą kształtować wysokość zobowiązania kursem waluty obcą i przy takim ryzykownym parametrze wpływającym na wysokość zobowiązania ryzykiem różnic kursowych obciążony został wyłącznie konsument. I to jest zdaniem Sądu sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes konsumenta. Strona pozwana mogła osiągać wyłącznie korzyści, a strona powodowa ponosiła wyłącznie pełne ryzyko.

Korzyść z wygrania sprawy

Korzyść kredytobiorców wynikająca z nieważności umowy to ok. 120.000 zł (przy kredycie opiewającym na kwotę - w przeliczeniu w dniu wypłaty środków przez bank - ok. 118.000 zł).

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 527/23
Data wniesienia apelacji
31 sierpnia, 2022
Data wyroku
5 grudnia, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
366.312 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 246/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 527/23 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.