PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 572/23

Kolejny raz prawomocnie wygrywamy z mBankiem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu!

Wyrokiem z 18.07.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.) jest nieważna. Korzyść kredytobiorców z wygrania sprawy to ok. 275.000 zł!

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 23.11.2022 r. (I C 62/22):

  1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że odsetki ustawowe za opóźnienie od zasądzonych tam kwot 85.696,55 zł oraz 26 665,97 CHF zasądził od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., zaś dalej idące powództwo oddalił zastrzegając równocześnie, że pozwany Bank korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spłaceniem zasądzonych w punkcie II kwot do dnia zaoferowania przez powodów zwrotu na rzecz strony pozwanej świadczenia otrzymanego w wykonaniu kredytu hipotecznego „Multiplan” z dnia 15.10.2007 r. w kwocie 200.000,01 zł albo zabezpieczania roszczenia o zwrot tej kwoty;
  2. oddalił apelację w pozostałym zakresie;
  3. obciążył w całości bank kosztami postępowania.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił zarzut zatrzymania, podniesiony przez bank tuż przed rozprawą apelacyjną. Skutkowało to zmianą wyroku, poprzez dodanie zastrzeżenia o uprawnieniu banku do wstrzymania się ze spłata zasądzonych kwot do dnia zaoferowania zwrotu kapitału lub zabezpieczenia roszczenia o jego zwrot.

Uwzględnienie zarzutu zatrzymania skutkowało również modyfikacją rozstrzygnięcia w zakresie odsetek. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił roszczenie kredytobiorców w zakresie odsetek, ale jedynie za okres od doręczenia oświadczenia o zatrzymaniu. Za pozostały okres (ponad 1,5 roku) odsetki na rzecz kredytobiorców zostały zasądzone.

Korzyść kredytobiorców z wygrania sprawy (rozumiana jako zwrot świadczeń + zasądzone odsetki + anulowanie przyszłych rat) to około 270.000 zł.

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 572/23
Sędzia
Adam Jewgraf
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
17 stycznia, 2023
Data wyroku
18 lipca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
405.123 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 62/22 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 572/23 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 572/23 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.