PREDA.info

Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 62/22

Wygrywamy z mBankiem - nieważna umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF z 2007 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku z 23 listopada 2022 r. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, zawarta w 2007 r. z BRE Bankiem S.A. - poprzednikiem prawnym strony pozwanej mBank S.A., jest nieważna w całości.

Oprócz ustalenia w sentencji wyroku, że umowa jest nieważna, Sąd Okręgowy w Legnicy zasądził od strony pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 85.696,55 złotych oraz kwotę 26.665,97 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty (od dnia następującego po upływie 30 dni od doręczenia bankowi wezwania do zapłaty).

Koszami procesu został obciążony bank.

Metryka wyroku

Sygnatura
I C 62/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia pozwu
19 stycznia, 2022
Data wyroku
23 listopada, 2022
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
405.123 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Zobacz wyrok sądu II instancji: I ACa 572/23 (Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)
Wyrok w sprawie I C 62/22 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 62/22 - strona 2

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.