Strona głównaNasze wyroki / Wygrywamy z Bankiem Millennium w 3 miesiące!

Wygrywamy z Bankiem Millennium w 3 miesiące!

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z 23 maja 2022 r.:

  1. ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta przez powodów z Euro Bankiem S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna;
  2. zasądził od strony pozwanej Millennium Banku S.A. na rzecz powodów kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty jako termin zapłaty;
  3. oddalił dalej idące żądanie główne;
  4. kosztami procesu w całości obciążył bank.

Pozew wniesiony 22 lutego 2022 r. Wyrok zapadł zatem po 3 miesiącach od wniesienia pozwu. W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Sąd nie uwzględnił powództwa o ustalenie, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, wskazując, że dotychczas żądanie banku o korzystanie z kapitału nie zostało skonkretyzowane, więc rozstrzygnięcie w tym zakresie byłoby przedwczesne. Jednocześnie Sąd nie wypowiedział się ani o zasadności, ani o braku zasadności roszczenia o korzystanie z kapitału.

Kosztami procesu Sąd w całości obciążył bank.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie I C 152/22

Metryka wyroku

Bank: Bank Millennium S.A.
Umowa: Euro Banku S.A. z 2008 r.
Sąd: Sąd Okręgowy w Legnicy
Sędzia: SSO Zbigniew Juszkiewicz
Sygnatura: I C 152/22
Data wniesienia pozwu: 22.02.2022 r.
Data wyroku: 23.05.2022 r.
Liczba rozpraw: 2
w.p.s.: 439.263 zł
Żądania: ustalenie i zapłata
Wynik: wygrana kredytobiorców
Pełnomocnik: adwokat Bartosz Pręda

Autor: Bartosz Pręda

Zobacz również

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

By zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową, banki zapowiadają, że nawet w przypadku stwierdzenia nieważności umowy będą żądały wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Część banków już występuje z takimi roszczeniami. Czy kredytobiorcy mają się czego obawiać?

Nasze wyroki

Zobacz wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 246/22

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię ustalił, że umowa PKO BP „Własny Kąt Hipoteczny” jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 758/21

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 22.06.2022 r. przesłankowo stwierdził nieważność umowy mBanku i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy reprezentowanego przez naszą kancelarię 412.177,37 zł + odsetki.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I ACa 1539/21

Wyrokiem z 9.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdza, że umowa tzw. „kredytu frankowego” zawarta w 2006 r. z Santander Consumer Bankiem jest nieważna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 152/22

Wyrokiem z 23.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy Euro Banku zawartej w 2008 r. i zasądził na rzecz klientów naszej kancelarii dochodzoną pozwem kwotę 212.715,72 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy - I C 274/21

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz klientki kancelarii dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Zobacz więcej wyroków w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe