PREDA.info

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu : I ACa 1826/22

Prawomocna nieważność kredytu dolarowego mBanku!

Umowa kredytu indeksowanego kursem dolara amerykańskiego zawarta przez klientkę naszej kancelarii z mBankiem w 2009 r. jest nieważna. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13.06.2023 r.

Wyrokiem z 13.06.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 13 lipca 2022 r. (I C 462/22) w ten  sposób, że:

  • w punkcie II oddalił powództwo o zapłatę,
  • w punkcie IV koszty postępowania między stronami zniósł wzajemnie.

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku, co oznacza, że prawomocne jest rozstrzygnięcie ustalające nieważność umowy. Sąd Apelacyjny nie obciążył powódki kosztami postępowania apelacyjnego.

Podobnie jak w przypadku wyroku w sprawie I ACa 1434/22 zmiana wyroku polegała na oddaleniu powództwa o zapłatę, w związku z zastosowaniem przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu tzw. „teorii salda”. Konsekwencją zmiany rozstrzygnięcia w zakresie roszczenia o zapłatę była również zmiana rozstrzygnięcia o kosztach postępowania przed sądem I instancji.

Zastosowanie tzw. „teorii salda” i oddalenie żądania o zapłatę uważamy za rozstrzygnięcia błędne. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, nie respektował  uchwał Sądu Najwyższego z 6.02.2021 r. (III CZP 11/20) oraz z 7.05.2021 r. (III CZP 6/21) - zasady prawnej. 

Mimo wszystko wyrok Sądu Apelacyjnego zasadniczo oceniamy jako korzystny. Taką ocenę uzasadnia przede wszystkim to, że prawomocnie ustalona została nieważność umowy kredytowej, co pozwoliło zaoszczędzić naszej klientce ponad 1.000.000 (milion) złotych!

Metryka wyroku

Sygnatura
I ACa 1826/22
Bank
mBank S.A. (BRE Bank S.A.)
Data wniesienia apelacji
13 września, 2022
Data wyroku
13 czerwca, 2023
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
917.810 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
nieważność umowy, oddalone powództwo o zapłatę
Zobacz wyrok sądu I instancji: I C 462/21 (Sąd Okręgowy w Legnicy)
Wyrok w sprawie I ACa 1826/22 - strona 1

Bezpłatna analiza umowy

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.