Kredyty frankowe / Blog

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy sędzia, który zawarł sam umowę „kredytu frankowego”, jest z mocy ustawy wyłączony od orzekania w sprawie, w której strona domaga się ustalenia nieważności takiej umowy? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął to zagadnienie prawne.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Wyrokiem z 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz naszej klientki dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

PRĘDA Kancelaria - Kredyty frankowe

Czy możliwość jednostronnego ustalania przez banki kursów wymiany walut w umowach kredytów frankowych jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego? Jeśli tak, to jakie rodzi to konsekwencje? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której odpowiedział na te pytania.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe